top of page

Toimi Vastuullisesti -Ohjelma

Beryllium Science and Technology Association (BeST) toivottaa sinut tervetulleeksi berylliumtuotteiden hoito-ohjelmaansa nimeltään "Toimi vastuullisesti". Tämä verkkosivusto tarjoaa johdannon berylliumin yleisiin käyttötarkoituksiin sekä tietoja ja ohjeita työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi berylliumia sisältävien materiaalien tuotannon ja käsittelyn aikana. BeST edustaa berylliumia EU:iin tuovia ensisijaisia maahantuojia. Yksityiskohtainen versio Toimi vastuullisesti -ohjelmasta on saatavilla englanniksi osoitteesta www.berylliumsafety.eu.

OTA YHTEYTTÄ

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bryssel

Puh: +32 (0)2 213 74 20

Sähköposti: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

MITÄ ON BERYLLIUM?

Beryllium on luonnossa esiintyvä alkuaine, joka uutetaan mineraaleista berylliummetallina. Puhtaalla berylliummetallilla on epätavallisen korkea sulamispiste ja se on kevyin kaikista kiinteistä ja kemiallisesti stabiileista alkuaineista. Beryllium on kolmanneksen kevyempi kuin alumiini, mutta sillä on silti kuusinkertainen ominaiskimmokerroin teräkseen verrattuna.

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi
What is the most common use

MITEN BERYLLIUMIA YLEISIMMIN KÄYTETÄÄN?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Berylliumia käytetään eniten kupariberyllium (CuBe) -metalliseoksena, joka sisältää 2 % tai vähemmän berylliumia. Valmistuksessa tuotetaan tavallisesti CuBe-seoksesta sauvoja, tankoja, putkia, levyjä ja nauhoja. Berylliumia sisältäviä seoksia käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, lääketieteellisissä laitteissa, energian etsinnässä, merenalaisissa rakenteissa, muovimuoteissa, painekytkimissä, lentokoneissa, ilmailuteollisuudessa, viestinnässä, autoteollisuudessa ja raskaiden laitteiden valmistuksessa, joissa luotettavuus ja pitkä käyttöikä ovat kriittisiä.

Potential Health Effects

BERYLLIUMILLE ALTISTUMISEN MAHDOLLISET TERVEYS-VAIKUTUKSET

image005.png

Berylliumia sisältävien materiaalien käsittely voi aiheuttaa terveysriskin, jos turvallisuuskäytäntöjä ei noudateta, etenkin pölyä tuottavissa prosesseissa. Ilmassa olevan berylliumin hengittäminen voi herkillä henkilöillä aiheuttaa vakavan keuhkosairauden, joka voi olla hengenvaarallinen.

Berylliumia sisältävien tuotteiden valmistajat ja jakelijat laativat käyttöturvallisuustiedotteita (Safety Data Sheets, SDS ja Safety Information Sheets, SIS) ja tuotetiedotteita (Product Information Sheets, PIS) jotka tarjoavat lisää terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia ohjeita, jotka on luettava ja ymmärrettävä ennen berylliumia sisältävien materiaalien käyttöä.

BWPM

BERYLLIUMIN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN SUOJAUS

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Berylliumipölyä tai -höyryä ilmaan tuottavassa toiminnassa täytyy olla mukana altistumisenestojärjestelmiä, esim. paikallinen poistoilmanvaihto. Työntekijöiden altistuminen työperäisen altistuksen raja-arvoon (occupational exposure limit, OEL) asti ei ole nähtävissä, ja se edellyttää, että teollisuushygienisti tai muu pätevä työterveyden- ja turvallisuuden ammattilainen kerää ilmanäytteitä ja vertaa niitä sovellettavaan OEL-arvoon.  

 

BeST:in "Toimi vastuullisesti" -ohjelman ydin on berylliumin kanssa työskentelevien suojausmalli (Beryllium Worker Protection Model, BWPM), joka perustuu kahdeksaan osatekijään, joita esimiesten ja työntekijöiden on käytettävä.

Pidä beryllium

                           

                           Poissa keuhkoista                          Pidä työskentelyalueet puhtaina

                           

                           

                           Poissa iholta                                   Poissa vaatteista

                         

                           

                           Berylliumin lähteellä                      Työskentelyalueella

                         

                           

                           Tehdasalueella                               Pidä työntekijät valmistautuneina

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

On selvää, että tämä malli ei ole kaikille sopiva lähestymistapa ja että loppukäyttäjät saattavat tarvita työpaikallaan koko mallin tai vain osia siitä. Tämän mallin onnistuminen näyttää, että poikkeuksellinen berylliumin turvallisuustaso voidaan saavuttaa yhdistämällä käyttöpäällikön turvallisuustoimenpiteet, berylliumin kanssa työskentelevien suojausmallin kurinalainen käyttö ja työntekijöiden aktiivinen osallistuminen.

Controlling Workplace Exposures

TYÖPERÄISTEN ALTISTUSTEN HALLINTA

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

Berylliumin kanssa työskentelevien suojausmalli tarjoaa hyödyllistä opastusta ja tietoa niiden laitosten käyttöpäälliköille, joiden työntekijät käsittelevät berylliumia sisältäviä materiaaleja tavoilla, jotka tuottavat ilmassa olevia hiukkasia. Malli kannustaa käyttämään sekä teknillisiä että työkäytännöllisiä järjestelmiä, mukaan lukien henkilökohtaisia suojavarusteita, työntekijöiden mahdollisen altistumisen valvomiseksi. Altistumisenestojärjestelmät pölyn tuottamisen ja sen leviämisen ehkäisemiseksi ovat tarpeen, jotta työalueet, joissa berylliumia käsitellään, pysyvät puhtaina, ja berylliumhiukkaset pidetään poissa keuhkoista, iholta ja vaatteista työprosesseissa, työalueella ja tehdasalueella. Järjestelmiä pitää arvioida ja toteuttaa tarpeen mukaan. Työntekijöille on opetettava turvalliset työmenetelmät.

Ensisijaiset keinot altistumisen vähentämiseksi ovat tekninen hallinta ja työpaikan pitäminen näkyvästi puhtaana. Paikallinen poistoilmanvaihto, prosessien eristys ja märkäkäsittely ovat usein tehokkaita keinoja hallita ilmassa olevien hiukkasten syntymistä. Henkilökohtaisia suojavarusteita (Personal protective equipment, PPE), kuten hengityssuojainta, käsineitä, suojavaatteita ja kenkäsuojia, voidaan tarvita. ​​

BeST tarjoaa sivustolla www.berylliumsafety.eu,  altistumisen lähteet -työkalun, joka luonnehtii riskipotentiaalia toimintatyypeittäin ja antaa ohjeita erityisiin toimintaan liittyviin ongelmiin. Työkalu sisältää myös työntekijöiden koulutuksen apuvälineet.

Medical Surveillance of Workers

TYÖNTEKIJÖIDEN LÄÄKETIETEELLINEN VALVONTA​

OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

Työnantajien tulisi noudattaa kunkin jäsenvaltion asettamia työterveysvalvonnan vaatimuksia. BeST suosittelee kuitenkin, että jokaisen työntekijän, jolla on merkkejä tai oireita berylliumille altistumisesta, arvioi kroonisiin keuhkosairauksiin erikoistunut lääkäri. Oireita voivat olla hengenahdistus, selittämätön yskä, väsymys, laihtuminen, kuume ja yöhikoilu. Euroopan maat ovat nimenneet työterveyden ja -turvallisuuden vastuuhenkilön, joka on yleensä toimivaltainen kansallinen viranomainen. Luettelo kansallisista vastuuhenkilöistä on saatavana englanninkieliseltä sivustoltamme.

Uses, Benefits and Critical Applications

BERYLLIUMIN KÄYTTÖ, HYÖDYT JA KRIITTISET SOVELLUKSET​

Vertaamattoman ominaisuuksien yhdistelmän ansiosta berylliumista ja berylliumia sisältävistä materiaaleista on tullut tärkeitä aineksia monenlaiseen kaupalliseen ja julkiseen käyttöön. Nämä materiaalit tuovat vertaansa vailla olevia hyötyjä yhteiskunnalle ja ovat ensimmäinen valinta kriittisissä sovelluksissa, joissa epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Beryllium on EU:lle kriittinen raaka-aine ja se on sisällytetty EU:n kriittisten raaka-aineiden (CRM) luetteloon sen ensimmäisestä julkaisemisesta lähtien vuonna 2011.

strip after pressed-1.jpg
bottom of page